ÖZYIL HUKUK&DANIŞMANLIK

Çalışma Alanlarımız


HUKUKİ DANIŞMANLIK

Danışmanlık hizmetiyle kişi, şirket ve kurumların hukuksal problemleri hakkında yazılı veya sözlü şekilde bilgi verilmekte, tarafların hukuki süreçte sorun yaşamamaları adına doğru bir yol haritası çizilmektedir.

AİLE & BOŞANMA HUKUKU

Aile ve Boşanma Hukuku ile nişanlanma, evlenme, boşanma, ziynet eşyaları, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konularını kapsamaktadır.


İŞ & SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuki çalışma alanıdır. Çalışanın izinleri, iş sözleşmesi, emeklilik süreci, işverenin işten çıkarma ve fesih uygulaması vb. konularda hukuki süreç planlanmaktadır.

CEZA HUKUKU

Ağır ceza, sulh ceza ve asliye  ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır. Bu davalar da genellikle, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlar şeklinde karşımıza çıkar. Ceza hukuku alanında yaşanan hukuki süreçte avukatlık desteği sağlanmaktadır.


MİRAS HUKUKU

Gerçek kişilerin ölümü veya gaipliği durumunda, bu kişilere ait malvarlığının nasıl dağıtılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Vasiyetname hazırlama, muris muvazaası, tenkis davası vb. hukuki konularda avukatlık desteği sağlanmaktadır.


BORÇLAR HUKUKU

Borçlunun hukuki sınırları ve alacaklının doğal talebi borçlar hukuku ile korunur. Borçlar hukuku ile borç ilişkileri yasal olarak düzenlenir. Sözleşme hazırlama, haksız fiil tazminatı, sebepsiz zenginleşme, borca aykırılık vb. konularda hukuki süreçte doğru bir yol haritası çizilmekte avukatlık desteği sağlanmaktadır.


TİCARET & ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret ve şirketler hukuku; işletmelerin yasal yapılarını, işlemlerini ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alan, şirket kurulumu, yönetimi, borçları, sözleşmeleri, ticaretin yapılması, sermaye piyasaları ve şirketlerin iflası gibi konuları kapsar. Ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında hukuki süreç desteği sağlanmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsar. Bu bağlamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında hukuki destek sağlanmaktadır.

İDARE HUKUKU

İdari dava türleri iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olmak üzere üçe ayrılır. Bir tarafın kamu ve kamu gücünün bulunduğu uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlanmaktadır.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta ve kişiler arasında yaşanan uyuşmazlıkların, zararın sigorta kapsamına girip girmediğinin tespiti, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sigorta konusu şeyde meydana gelen zararın tazminini sağlamak gibi bu alandaki sigortacıların veya sigorta ettirenlerin hukuki süreçte doğru bir yol haritası çizilmekte, avukatlık desteği sağlanmaktadır.

İCRA & İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku (cebri icra), borçların ifa edilmesi amaçlı düzenlenen hukuk dalıdır.  Mahkeme kararının icrası, senetlerin icrası, kiralık taşınmazın kira alacağı ve tahliyesi vb. konularda yapılan takiptir. Hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlanmaktadır.

AVUKAT NAZLI DENİZ YILDIRIM

1998 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Liseyi Bursa Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır. 2021 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun olmuş ve öncelikle Bursa Barosu bünyesinde faaliyet göstermiş; daha sonra Kırıkkale Barosu bünyesine katılmıştır. Halen Kırıkkale Barosu bünyesinde aktif faaliyet göstermektedir.

Ovacık Mah. Zafer Cad. Osmanağa İş Merkezi K:1 D:29 Merkez/KIRIKKALE

ozyil.hukuk@gmail.com

0(539) 650 2377